Đóng

Ngoại Ngữ Khác

TIẾNG HÀN

Như bạn đã biết tiếng Hàn đang là một ngôn ngữ được ưa chuộng và yêu thích đối với giới […]

14 / 10 2023

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN

Trung Tâm Ngoại Ngữ-BDVH Nhật Mỹ thông báo khai giảng “ lớp Tiếng Hàn“ Tiếng Hàn là ngôn ngữ được […]

30 / 08 2023

KHAI GIẢNG TIẾNG HÀN SƠ CẤP

Trung Tâm Ngoại Ngữ Nhật Mỹ khai giảng lớp ” Tiếng Hàn Sơ Cấp” 🌹🌹 Học tiếng Hàn sơ cấp […]

23 / 08 2023